SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Pahor je podpisal poziva za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesti sodnika ustavnega sodišča in viceguvernerja Banke Slovenije

Ljubljana, 26. 6. 2020 | sporočila za javnost

Danes, v petek, 26. junija 2020, sta v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena ponovni poziv predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča in poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana sveta Banke Slovenije - viceguvernerja.


Ponovni poziv za prosto mesto sodnika ustavne sodišča

Predsednik republike objavlja ponovni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča, ker predlagani kandidat po prvem pozivu na tajnem glasovanju v Državnem zboru Republike Slovenije ni prejel zadostnega števila glasov za imenovanje.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata. Lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest.

Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati najkasneje do petka, 11. septembra 2020, na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.


Poziv za prosto mesto viceguvernerja Banke Slovenije

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je 2. junija 2020 predsednika republike obvestil o odstopu viceguvernerja Banke Slovenije mag. Marka Bošnjaka, Državni zbor RS pa je na seji 16. junija 2020 sprejel njegovo razrešnico.

V skladu z Zakonom o Banki Slovenije šteje Svet Banke Slovenije skupaj pet članov, zato je potrebno izvesti postopek za imenovanje novega člana - viceguvernerja Banke Slovenije. Predsednik republike predlog kandidata posreduje v Državni zbor v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur. Pri tem lahko izbira izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi druge kandidate.

Predloge možnih kandidatov za prosto mesto viceguvernerja Banke Slovenije je treba poslati do ponedeljka, 7. septembra 2020 na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Državni zbor o kandidatu glasuje najpozneje v 30-ih dneh po prejemu predloga.


Kot vedno doslej bo predsednik republike pred izbiro kandidatov opravil posvete z vodji poslanskih skupin v državnem zboru. Po posredovanju predlogov kandidatur za ustavnega sodnika in viceguvernerja državnemu zboru v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlaganih kandidatk oziroma kandidatov.