Ivan Jordan


Ivan Jordan, župan Občine Škofljica
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek