Leopold Kremžar


Leopold Kremžar, župan Občine Miklavž na Dravskem polju
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek

    3. posnetek