Gregor Macedoni


Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek