Dr. Zvezdan Pirtošek


Dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., nevrolog, Nevrološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra, profesor, Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek