Prof. dr. Maks Tajnikar


Prof. dr. Maks Tajnikar – redni profesor, nekdanji minister za finance
"Slovenija 2030" – Privatizacija

    ¸