Za štiri (4) prosta mesta ustavnih sodnikov predsednik republike prejel triindvajset (23) predlogov

Ljubljana, 11. 11. 2016 | sporočila za javnost

Na podlagi poziva predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri prosta mesta sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu št.. 61/2016 23. septembra 2016, je Urad predsednika Republike Slovenije prejel triindvajset (23) predlogov:
  1. izr. prof. dr. Accetto Matej
  2. mag. Auersperger Matić Andrej
  3. mag. Betetto Nina
  4. red. prof. dr. Bohinc Rado
  5. dr. Bukovec Martina
  6. Cuk Marko
  7. dr. Dolenc Mile
  8. izr. prof. dr. Erbežnik Anže
  9. mag. Ferlinc Andrej
  10. mag. Gantar Damjan
  11. prof. ddr. Jaklič Klemen
  12. prof. dr. Jakulin Vid
  13. izr. prof. dr. Korže Branko
  14. mag. Kozina Jože
  15. mag. Mahnič Petra
  16. izr. prof. dr. Nahtigal Matjaž
  17. mag. Pečenko Bojan
  18. mag. Pintar Boštjan
  19. izr. prof. dr. Svetlič Rok
  20. red. prof. dr. Šugman Stubbs Katja
  21. dr. Zagradišnik Renata
  22. dr. Zidar Andraž
  23. red. prof. dr. Žagar Mitja

Predsednik republike Borut Pahor bo skrbno preučil prispele kandidature in se o njih, predvidoma večkrat, posvetoval z vodji poslanskih skupin v državnem zboru. V teh pogovorih se bo predsednik republike potrudil za oblikovanje podpore kandidatom, ki ustrezajo visokim strokovnim kriterijem.

V primeru oblikovanja predloga predsednika republike za položaj ustavnih sodnikov ustava in zakon ne predpisujeta rokov, si bo pa predsednik republike prizadeval, da bi po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin do odločitev prišlo v razumnem času.

Po tem, ko bo predsednik republike sprejel odločitve o predlogu kandidatov za ustavne sodnike in pred glasovanjem v Državnem zboru, je predvidena ločena javna predstavitev štirih predlaganih kandidatov.