Na delovnem posvetu z vodstvom Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) enotno podprli predlog Zakona o nevladnih organizacijah

Ljubljana, 6. 2. 2018 | sporočila za javnost

Predsednik republike je danes priredil delovni posvet z vodstvom Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS). Ob predsedniku republike so se ga udeležili Varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer, Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Erika Lenčič Stojanovič, vodja Službe za nevladne organizacije pri Ministrstvu za javno upravo. Namenjen je bil pogovoru o področjih delovanja in financiranja humanitarnih organizacij, problematiki brezdomstva in revščine, predvsem med najbolj ranljivimi skupinami v družbi, ter problematiki napredovanja v nevladnem sektorju.

Uvodoma se je gospa Nataša Sorko, predsednica NFHOS zahvalila predsedniku republike, da gosti delovni posvet in izpostavila problem stabilnejšega financiranja humanitarnih organizacij. Za učinkovitejše delovanje je po njihovem mnenju ključna odzivnost posameznih ministrstev na njihove pobude in predloge. Pohvale so izrekli Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je z ustanovitvijo Sveta za otroke in mladino in posledično zakonodajo na tem področju, vzpostavilo podlago za namenska sredstva programom za otroke in mladostnike. Sogovorniki so se strinjali, da se mora država na potrebe uporabnikov storitev humanitarnih organizacij hitreje odzivati s sistemskimi spremembami in programe oblikovati na podlagi konkretnih potreb.

V nadaljevanju pogovora so predstavniki NFHOS izpostavili tudi problem napredovanja v javnem sektorju za zaposlene strokovnjake. Strokovnjaki, ki so zaposleni v nevladnem sektorju so namreč diskriminirani v primerjavi s tistimi, ki so zaposleni v javnem sektorju. Dejali so, da bi na tem področju potrebovali usmeritve države, kako naj zaposlene nagrajujejo, hkrati pa izpostavljajo, da razpisana sredstva s strani države namenjena novim zaposlitvam ne pokrivajo niti osnovnih zaposlitvenih stroškov.

Sogovorniki so spregovorili tudi o predlogu Zakona o nevladnih organizacijah, katerega namen je celostna ureditev statusa in pospešitev razvoja nevladnih organizacij. V pripravi je tudi Strategija o nevladnih organizacijah in prostovoljstvu, ki naj bi okrepila vlogo nevladnega sektorja. Predlog zakona je po mnenju humanitarnih organizacij dober, zato so sogovorniki njegovo čim hitrejše sprejetje v Državnem zboru Republike Slovenije enotno podprli.

Dogovor o delovnem posvetu je bil sklenjen ob tradicionalnem letnem sprejemu za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij, ki ga je predsednik republike gostil 17. decembra 2017.

Predsednik republike je priredil delovni posvet z vodstvom Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS)
Foto: Tamino Petelinšek / STA