mag. Igor Kolenc


mag. Igor Kolenc, župan Občine Izola
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije