Dr. Romana Jordan


Dr. Romana Jordan, pomočnica direktorja Instituta Jožef Stefan za evropske zadeve, fizičarka, nekdanja evropska poslanka
    Pametna specializacija za tehnološki preboj

    1. posnetek

    2. posnetek