Janko Veber


Janko Veber, politik, minister za obrambo Republike Slovenije in bivši predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

"Slovenija 2030" – Prihodnost miru in varnosti1. posnetek


2. posnetek