Bojan Pollak

Medalja za zasluge, vročitev 20. junija 2016

Medalja za zasluge
za vsestranski prispevek k razvoju prostovoljnega vodništva, življenjsko delo v slovenski planinski organizaciji in prispevek k razvoju slovenske planinske šole v Nepalu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor z medaljo za zasluge odlikoval Bojana Pollaka. V imenu gospoda Bojana Pollaka, vrhunskega strokovnjaka za področje alpinizma, je odlikovanje prevzel alpinistični vizionar, dolgoletni prijatelj in vzornik odlikovanca Tone Škarja.

Predsednik republike na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državno odlikovanje Bojanu Pollaku. V njegovem imenu je odlikovanje prevzel Tone Škarja.
Foto: STA/Daniel Novakovič

Predsednik republike na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja
Foto: STA/Daniel Novakovič

Utemeljitev:

Bojan Pollak je v Planinski zvezi Slovenije (PZS) deloval kot strokovnjak, inštruktor, analitik, vodja različnih strokovnih skupin ter avtor ali soavtor številnih strokovnih podlag. Temu delu je posvetil na tisoče prostovoljnih ur in ves svoj prosti čas.
V samostojni Sloveniji je svojo dejavnost v PZS usmeril predvsem v oblikovanje politike vodništva in usposabljanja gorskih vodnikov in vodnikov Planinske zveze Slovenije. Je vrhunski strokovnjak za to področje in vizionar, ki je utemeljil celoviti sistem kategorizacije vodnikov.
Član Planinskega društva Kamnik je postal kot dvanajstleten fantič, z alpinizmom se je začel ukvarjati kot študent. Leta 1972 je postal član gorske reševalne službe, nekaj let pozneje pa tudi alpinistični inštruktor, gorski vodnik z mednarodno licenco in reševalec. Reševalec z veljavno licenco je še danes, po štiridesetih letih.
Plezal je v Sloveniji, vseh republikah nekdanje Jugoslavije, Evropi in Aziji. Opravljenih ima skoraj 2500 različnih plezalnih alpinističnih tur, od vzponov in pristopov do turnih smuk, od tega približno 130 prvenstvenih. Bil je član treh jugoslovanskih alpinističnih odprav v Himalajo.
V planinski organizaciji je opravljal številne organizacijske naloge bodisi kot član bodisi kot vodja odsekov, komisij, podkomisij, odborov in različnih delovnih skupin, v katerih so reševali odprta vprašanja slovenskega alpinizma, med njimi vprašanje kategorizacije alpinističnih dosežkov, vprašanje vzgoje, izobraževanja in usposabljanja planincev ter vprašanje preventive. Sodeloval je tudi pri oblikovanju Vodil, temeljnega programskega dokumenta Planinske zveze Slovenije.
Skoraj štirideset let je v okviru PZS redno sodeloval v alpinistični šoli, na vodniških tečajih in seminarjih za mentorje planinskih skupin. Kar osemkrat je sodeloval tudi pri izobraževanju vodnikov Nepalske planinske organizacije. Med udeleženci usposabljanj uživa velik ugled in globoko zaupanje, med člani PZS pa iskreno spoštovanje. V uspehih slovenskih alpinistov je vtkano tudi njegovo delo, za kar mu država Slovenija ob svoji petindvajsetletnici izreka iskreno zahvalo in priznanje.