Robert Smrdelj


Robert Smrdelj, župan Občine Pivka
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek

    3. posnetek