Brigita Kolenc


Brigita Kolenc, univ. dipl. ekon, direktorica Kirurškega sanatorija Rožna dolina
    "Slovenija 2030" - Javno zdravstvo danes in leta 2030