Sara Cesarec


Mag. Sara Cesarec, Imeprial College London, Velika Britanija
    "Slovenija 2030" – Znanje brez meja


    1. posnetek

      2. posnetek