Dr. Luka Omladič


Dr. Luka Omladič, filozof in okoljski analitik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek