Prof. ddr. Marija Ovsenik


Prof. ddr. Marija Ovsenik, predstojnica oddelka Socialna gerontologija, Alma Mater Europaea - Evropskega centra, Maribor
    Izzivi srebrne generacije