Dr. Ivan Bratko


Dr. Ivan Bratko, predavatelj na Fakulteti za računalništvo in informatiko

"Slovenija 2030" – Prihodnost miru in varnosti