Andrej Zorko


Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za trg dela
    Izzivi srebrne generacije