Milojka Kolar


Milojka Kolar, univ. dipl. ekon., nekdanja direktorica VZAJEMNE
    "Slovenija 2030" - Javno zdravstvo danes in leta 2030