Darko Fras


Darko Fras, župan Občine Sveta trojica v Slovenskih Goricah
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek

    3. posnetek