SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Red za izredne zasluge, vročitev 5. novembra 2013

Red za izredne zasluge
ob 75-letnici delovanja za izjemen prispevek k spodbujanju in pospeševanju znanosti in umetnosti

Odlikovanje je na posebni slovesnosti 5. novembra 2013 v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) prevzel akademik dr. Jože Trontelj, ki se je ob prisotnosti članic in članov SAZU tudi v njihovem imenu zahvalil za čast, ki jo je predsednik republike z najvišjim odlikovanjem izkazal Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ob 75-letnici delovanja.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z redom za izredne zasluge odlikoval Slovensko akademijo znanosti in umetnosti za izjemen prispevek k spodbujanju in pospeševanju znanosti in umetnosti ob 75-letnici delovanja
Foto: Daniel Novakovič/STA

Utemeljitev:

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je bila ustanovljena tik pred drugo svetovno vojno, leta 1938. Na prvi skupščini je sodelovalo prvih osemnajst slovenskih akademikov, ki so izbrali tri kandidate za predsednika akademije. Kralj je imenoval slavista Rajka Nahtigala. Z njeno ustanovitvijo se je končalo dolgoletno prizadevanje slovenskih izobražencev, da bi tudi slovenska znanost in umetnost dobili ustanovo na najvišji ravni, ki bi s svojo avtoriteto in ugledom dodatno spodbujala veljavo znanja in izobraževanja. Academii operosorum, predhodnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz leta 1693, zaradi kratkotrajnega obstoja te tradicije ni uspelo ustvariti.

Med vojno akademija ni prirejala slavnostnih skupščin niti ni sprejemala novih članov. Po vojni je prevzela inštitutski sistem, a inštituti so se že v petdesetih letih večinoma osamosvojili. Pri upravljanju in imenovanju članov se je morala podrediti nadzoru narodne vlade, ta pa je izločila tiste, ki niso izražali uradnega političnega prepričanja. Svoj moralni dolg do njih je poravnala leta 1996, ko je rehabilitirala tri člane in jim vrnila častne pravice, do četrtega pa s posebno izjavo leta 2003.

Samostojna Slovenija je Slovenski akademiji znanosti in umetnosti priznala status najvišje znanstvene in umetnostne ustanove v državi ter ji zagotovila avtonomnost delovanja. Opredelila je tudi njeno razmerje do Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, s katerim jo povezuje raziskovalni program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda.

Danes se Slovenska akademija znanosti in umetnosti intenzivno posveča pospeševanju znanosti in umetnosti. Povečalo se je število njenih simpozijev na državni in mednarodni ravni, strokovni posveti se lotevajo tudi izrazito aktualnih tem in njeni akademiki pogosto sodelujejo pri posvetovanju drugih ustanov, posebno za fizikalne, kemijske, tehniške in medicinske vede. Prav tako so veliki njeni izdajateljski dosežki – kakovostno in količinsko so na ravni prejšnjih let ali jih celo presegajo. Zelo opazno pa je tudi njeno mednarodno delovanje, saj uresničuje pogodbe o znanstvenem sodelovanju kar z osemintridesetimi tujimi akademijami.