Jelka Mlakar


Jelka Mlakar, viš. med. ses., predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije
    "Slovenija 2030" - Javno zdravstvo danes in leta 2030

      1. posnetek

      2. posnetek