akad. prof. dr. Ivan Bratko


akad. prof. dr. Ivan Bratko, predavatelj na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Ljubljana
    Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo

    1. posnetek

    2. posnetek