Stanko Ivanušič


Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije