Dr. Tanja Dominko


Dr. Tanja Dominko, profesorica, Worcester Polytechnic Institute v ZDA, vodja Centra za biomedicinske znanosti in inženiring na Univerzi v Novi Gorici

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek

3. posnetek