Dr. Liljana Rihter


Dr. Liljana Rihter, sociologinja, raziskovalka, docentka, dekanja Fakultete za socialno delo
    Spremembe za učinkovito socialno državo    1. posnetek

    2. posnetek