Dr. Igor Emri


Dr. Igor Emri, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek