Predsednik republike na sprejemu ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2017: "Zaradi vašega dela je Slovenija boljša družba"

Ljubljana, 11. 6. 2018 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Veliki dvorani Predsedniške palače priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2017. Gre za najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, prostovoljcem oziroma prostovoljskih organizacijam vsako leto podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Predsednica Slovenskega društva hospic gospa Renata Jakob Roban, ki je v imenu društva prevzela najvišje državno priznanje - nagrado na področju prostovoljstva 2017, se je predsedniku republike zahvalila v imenu vseh prejemnikov državnih nagrad in priznanj. Po njenih besedah je priznanje neizmerno pomembno za delo, ki ga opravljajo, saj se bo z njim okrepilo zavedanje vseh prostovoljk in prostovoljcev, da opravljajo pomembno delo in sooblikovanju bolj humano družbo. Gospa Renata Jakob Roban je predsednika republike povabila, da en dan preživi s prostovoljkami in prostovoljci društva.

Predsednik republike je z veseljem sprejel vabilo. Dejal je, da s podporo njihovim prizadevanjem spominja in opominja javnost na pomembno delo, ki ga opravljajo člani in članice prostovoljskih društev. Prav današnji dopoldan je preživel na Jesenicah, kjer se je udeležil akcije "Podari uro", v kateri prostovoljci uro svojega časa namenijo ljudem iz različnih ranljivih skupin ter jim tako pomagajo pri premagovanju ovir, s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju. "K temu vas ni poklical nihče, razen vaše vesti," je poudaril predsednik.

"V Sloveniji je veliko plemenitosti in dobrote, veste pa, da niste sami," je dejal predsednik republike. "Ta sprejem naj ne bo le izraz naše hvaležnosti za vaše delo. Naj bo navdih tudi vsem drugim, da se odločijo za prostovoljstvo, ki ne obogati in plemeniti le tistih, ki jim pomaga, temveč tudi tiste, ki pomagajo. Z vašim delom je Slovenija boljša družba," je zaključil predsednik Pahor in čestital vsem prejemnikom nagrade in priznanj na področju prostovoljstva 2017.

Za današnji sprejem sta glasbeni program pripravila dijaka Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane Katarina Samobor in Jure Slapar pod mentorstvom Iva Špacapana.


Obrazložitve:


Živko Beškovnik


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2017 prostovoljec Živko Beškovnik. Priznanje se Živku Beškovniku podeljuje za izjemno prostovoljsko delo na področju kulture in umetnosti.

Živka Beškovnika mnogi poznajo kot gledališkega igralca, saj je od leta 1969 odigral že več kot 50 vlog. Za svoje umetniško delovanje je prejel Linhartovo plaketo, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in predstavlja najvišje priznanje za ljubiteljskega igralca v Sloveniji. Izjemno velik je njegov prispevek pri organizacijskem delovanju v KUD Zarja Trnovlje – Celje, kjer že vrsto let deluje kot odgovorni član izvršnega odbora. Od leta 2002 je podpredsednik društva, od leta 2014 pa tudi predsednik Zveze kulturnih društev Celje. Vsa leta deluje na popularizaciji ljubiteljske kulture širše v regiji in svoja znanja prenaša predvsem na mlade. Je pomemben spodbujevalec kulturne ustvarjalnosti po vsej Sloveniji in zamejstvu. Letno opravi več kot 1.200 ur prostovoljskega dela, ki ga nameni tako svojemu društvu kot drugim kulturnim organizacijam, ki jim s svojim širokim poznavanjem ljubiteljske kulture pomaga pri njihovem delovanju.

Igor Jarc


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2017 prostovoljec Igor Jarc. Priznanje se Igorju Jarcu podeljuje za izjemne dosežke na področju civilne zaščite in reševanja ter socialne dejavnosti.

Igor Jarc je pristopil h gasilcem že pri desetih letih. Skozi stalna usposabljanja se je usposobil za gasilca, kasneje še gasilskega častnika. Trenutno je poveljnik v Prostovoljnem gasilskem društvu Naklo, deluje tudi v poveljstvu občinske zveze. Je pomemben člen pri operativnih delih kot so intervencije, nedavni izgradnji prizidka gasilskega doma, aktiven je tudi pri pridobivanju in usposabljanju novih članov. Pri Civilni zaščiti je pričel z delom v centru za obveščanje, trenutno pa je podpoveljnik regijske enote za tehnično reševanje.
Kot prostovoljec je pomagal in koordiniral delo v begunskem centru Dobova ter ob poplavah v tovarni v Slovenj Gradcu. Sodeluje tudi pri aktivnostih Turističnega društva Naklo, kjer je član nadzornega odbora in organizacijskih ekip prostovoljcev, ki pripravljajo predavanja, čistilne akcije in druge prireditve.
Že vrsto let je spremljevalec osebam z motnjo v duševnem razvoju in vodja programov pri Zvezi Sožitje.

Milan Osterc


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2017 prostovoljec Milan Osterc. Priznanje se Milanu Ostercu podeljuje za izjemno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti in zdravja.

Milan Osterc je že dve desetletji aktiven v najrazličnejših društvih s področja socialne dejavnosti in zdravja. Je tajnik in urednik spletne strani Društva ledvičnih bolnikov Pomurja, pri Zvezi društev ledvičnih bolnikov je odgovoren za mednarodno sodelovanje, je predsednik krajevne organizacije Rdečega križa Cankova in Društva upokojencev Cankova. Kot član komisije za informiranje pri Zvezi društev upokojencev Slovenije pomaga upokojenskim društvom pomurske pokrajinske zveze pri delu z računalniki.
Leta 2002 je ustanovil prvo društvo za zdravljenje odvisnosti v Pomurju, Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci. Še danes je predsednik društva, odgovoren za administracijo, zbiranje sredstev, pripravo poročil in povezovanje s stroko. V okviru društva so vzpostavili sedem skupin, ki imajo preko 80 uporabnikov na različnih stopnjah zdravljenja odvisnosti od alkohola. Poleg tega kot koordinator štirih centrov za zdravljenje v Pomurju sodeluje z mnogimi institucijami in društvi.

Planinska zveza Slovenije


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2017 prostovoljska organizacija Planinska zveza Slovenije. Priznanje se Planinski zvezi Slovenije podeljuje za izjemne dosežke pri opravljanju in promociji prostovoljskega dela.

Planinska zveza Slovenije letošnje leto praznuje 125. letnico obstoja in s tem organiziranega prostovoljstva na področju gorništva in planinstva vseh starostnih in socialnih skupin. Planinska zveza združuje 290 društev, ki imajo več kot 57 tisoč članov. Da je prostovoljstvo temelj delovanja, vodenja in odločanja organov, je posebej ovrednoteno tudi v Programskih vodilih Planinske zveze Slovenije, ki jih je sprejela njihova skupščina leta 2016. Zavedajo se, da je prostovoljstvo potrebno spodbujati in primerno nagrajevati, zato imajo vzpostavljen lasten sistem podeljevanja priznanj. Za promocijo prostovoljstva v Sloveniji se Planinska zveza trudi tako s povezovanjem, širjenjem informacij s področja prostovoljstva svojim članom kot tudi z vzpostavitvijo lastnega elektronskega sistema za vodenje prostovoljskih ur, ki je na voljo vsem planinskim društvom.

Sašo Štiglic


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2017 prostovoljec Sašo Štiglic. Priznanje se Sašu Štiglicu podeljuje za izjemne dosežke in dolgoletno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti.

Sašo Štiglic je prostovoljec, ki svoje delo opravlja s srcem in življenjsko modrostjo. Letno opravi več kot 500 ur prostovoljskega dela v Društvu Projekt Človek, ki deluje na področju zasvojenosti. Ljudem, ki imajo težave z zasvojenostjo, je mentor, vzgojitelj, sopotnik in prijatelj, zaposlenim pa sodelavec, ki s svojimi neprecenljivimi življenjskimi izkušnjami pomaga pri razvijanju boljšega programa in dela. Sašo je vedno pripravljen pomagati pri nočnem delu, dežurstvih ob vikendih in spremstvu uporabnikov pri izhodih. Kot strasten planinec uporabnike navdušuje z zdravim načinom življenja. Na uporabnike prenaša svoje popotniške izkušnje in najrazličnejša praktična znanja, ki so pomembna za vsakdanje življenje. Pomaga tudi v terapevtski skupnosti za starše in otroke ter večkrat skupaj z njimi ob opravljanju vsakodnevnih aktivnostih preživi dan, kar je izredno darilo ljudem.

Stanislav Zorec


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2017 prostovoljec Stanislav Zorec. Priznanje se Stanislavu Zorcu podeljuje za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela.

Stanislava Zorca prostovoljstvo spremlja od osnovnošolskih dni. Že kot srednješolec je prevzel vodenje mladih v krajevni skupnosti in se z njimi lotil prenove prostorov, čistilnih akcij, pomoči starejšim občanom in organiziranja družabnih dogodkov. Pred 13 leti je pričel s prostovoljskim delom v Kulturnem društvu Pekre – Limbuš in ga skupaj z drugimi oživel, da danes razveseljuje široko občinstvo. Pridružil se je tudi Evropski prestolnici kulture Maribor 2012, kjer je bil prostovoljec od začetka do konca projekta in opravljal zelo različna organizacijska ter vsebinska dela. Sodeluje tudi pri drugih projektih kot so Živa knjižnica, kinologija, Mestna kolesarska mreža Maribor. Močna je njegova ljubezen do reke Drave, je promotor splavarske učne poti in kot vodič po tej poti izobražuje predvsem osnovnošolsko in srednješolsko mladino.

Slovensko društvo hospic


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2017 prostovoljska organizacija Slovensko društvo hospic. Nagrada se Slovenskemu društvu hospic podeljuje kot najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Slovensko društvo hospic že več kot dvajset let razvija model hospic oskrbe umirajočih in njihovih svojcev. Je pionir na področju humane in sočutne oskrbe. V programih, ki so za uporabnike brezplačni, letno oskrbijo skoraj 2.000 umirajočih bolnikov in njihovih svojcev, podporo nudijo več kot 1.000 žalujočim osebam in izvedejo številne dogodke za detabuizacijo smrti. Letno več kot 140 prostovoljcev opravi 15.000 prostovoljskih ur. Društvo vsako leto za nove prostovoljce izvede pet sklopov usposabljanj. Usposabljanje velja za eno najbolj iskanih izkustvenih izobraževanj na zdravstvenem in socialnem področju. Prostovoljci so del interdisciplinarnega tima v oskrbi umirajočih in soustvarjajo razvoj mreže z organizacijami javnega in zasebnega sektorja, zdravstva, sociale in izobraževanja. Mreža že desetih območnih odborov po državi prispeva k širjenju in osveščanju prostovoljskega dela v skupnem poslanstvu za detabuizacijo smrti, umiranja in žalovanja ter humanizacijo naše družbe.


Predsednik republike na sprejemu ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2017: "Zaradi vašega dela je Slovenija boljša družba"
Foto: Tamino Petelinšek