Dr. Jana Kolar


Dr. Jana Kolar, članica UO Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo
    "Slovenija 2030" - Evropska razsežnost slovenske prihodnosti.