mag. Andrej Tomšič


mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
    Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo

    1. posnetek

    2. posnetek