Pripadniki 2. izvidniškega voda 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe

Častni znak svobode Republike Slovenije, vročitev 28. junija 2016

Častni znak svobode Republike Slovenije
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 28. junija 2016, na posebni slovesnosti v Borovnici vročil državno odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije pripadnikom 2. izvidniškega voda 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Borovnici vročil državno odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije pripadnikom 2. izvidniškega voda 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe
Foto: Nebojša Tejić/STA

Predsednik republike na posebni slovesnosti v Podstrmcu pri Borovnici vročil državno odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
Foto: Nebojša Tejić/STA

Predsednik republike na posebni slovesnosti v Podstrmcu pri Borovnici vročil državno odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
Foto: Nebojša Tejić/STA

Predsednik republike na posebni slovesnosti v Podstrmcu pri Borovnici vročil državno odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
Foto: Nebojša Tejić/STA


Utemeljitev:

Pripadniki izvidniškega voda 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe – ta skupina je bila pozneje uradno preimenovana v 1. specialno brigado MORIS in ji je poveljeval podpolkovnik Tone Krkovič – so v vojni za Slovenijo 28. junija 1991 uspešno zasedli skladišče orožja jugoslovanske armade v Podstrmcu pri Borovnici. Odločeni, da bodo ubranili plebiscitarno izraženo voljo Slovencev do neodvisne slovenske države in zavarovali svobodo novorazglašene samostojne Republike Slovenije, so izvedli eno najpomembnejših bojnih akcij Teritorialne obrambe v vojni za Slovenijo.

Peščica pripadnikov izvidniškega voda iz Borovnice je že 27. junija dobila povelje, da onemogoči transport orožja iz skladišča JLA. Skrbno so pripravili akcijo ter uspešno zaplenili veliko količino agresorjevega orožja, minskoeksplozivnih sredstev in vojaške opreme. Tomaž Brence, Brane Brožič, Bruno Dormiš, Jože Fortuna, Uroš Gabrovšek, Edvard Gregorka, Rok Hrovatin, Stanislav Kucler, Marko Lipuš, Robert Marolt, Peter Mencin, Robert Miklavčič, Janez Novak, Smiljan Pajnkihar, Robert Petrovčič, Andrej Pristavec, Dušan Radošek, Uroš Sajovic, Niko Smole, Denis UIe in Brane Zrinski so bili pravi ljudje na pravem mestu. Njihov pogum je bil toliko večji, ker so dobro vedeli, da se v vrhniških vojašnicah v neposredni bližini skladišča nahajajo velike koncentracije enot jugoslovanske armade, ki bi lahko znova zasedle ali uničile skladišče in ogrozile njihova življenja. A niso poznali strahu. Akcijo so izvedli odlično, brez žrtev na kateri koli strani. Njihovo dejanje je pomembno vplivalo na potek dogodkov v desetdnevni vojni in tudi na končno zmago, s katero je Slovenija dokončno zavarovala svojo pravico do samoodločbe. Kot je zapisano v analizi bojnega delovanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki jo je sprejel Republiški štab Teritorialne obrambe, so se po »napadu in zavzetju skladišča minskoeksplozivnih sredstev v Borovnici bistveno povečale bojne zmožnosti enot Teritorialne obrambe, posebno protioklepne, protizračne in diverzantske zmožnosti«.

Med vojno za Slovenijo so za orožje prijeli mnogi fantje in možje ter se pridružili uporu proti agresorju. Klic svobodne Slovenije je premagal vsako bojazen. Odločno so stopili v bran demokratičnih procesov v Sloveniji in vrednot, na katerih smo vzpostavljali novo slovensko državo. Postali so slovenski junaki. Med pogumnimi dejanji pripadnikov Teritorialne obrambe ima akcija izvidniškega voda iz Borovnice pomembno mesto. S svojim pogumom so se trajno zapisali v zgodovinski spomin Slovencev.