Mag. Vojmir Urlep


Mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave, Lek d.d. in predavatelj farmacevtskega trženja na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek