Predsednik Pahor je danes gostil konferenco "Slovenija 2030 - Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo"

Ljubljana, 12. 9. 2016 | sporočila za javnost


   Digitalizacija korenito spreminja svet. Spreminja se način produkcije blaga in storitev, način življenja, vsakdanje navade od bivanja do mobilnosti in uporabe novih tehnologij. Nove tehnologije ne spreminjajo le poslovnih modelov, procesov in organiziranosti, ampak tudi način dela zaposlenih. Vedno večje so potrebe po novem znanju, veščinah in prilagajanju. Avtomatizacija in digitalizacija izrivata iz proizvodnih procesov množice delavcev in oblikujeta nove poklice skupaj z novimi proizvodi in storitvami. Spreminjata se distribucija in poraba.

   ʺPred nami je nov preplet zasebnega in javnega, tveganja in varnosti, drugačna podoba napredka za ljudi.ʺ Spremembe se nikoli niso dogajale tako hitro in v tako širokem okviru kot danes. Svet je tudi vedno bolj digitalno povezan, podatki se kopičijo in ustvarjajo kontekst, znotraj katerega so vse te spremembe mogoče.

   Konferenca je bila namenjena izmenjavi mnenj in pogledov o tem, kako se Slovenija odziva na prihajajoče spremembe oziroma, v kolikšni meri je že vpeta vanje.

   Razpravljavci so se v razpravi dotaknili več razsežnosti prihajajočih sprememb. Ali smo jih kot družba pripravljeni sprejeti, v njih sodelovati in jim dajati pospešek? Kaj je potrebno, da se jih ne bomo bali, ampak jih bomo znali sami oblikovati v svoj prid in v dobro družbe in da bomo v njih videli prave izzive in dobre priložnosti?

   Težišče razprave je bilo usmerjeno predvsem k vprašanjem:
   • Kakšne priložnosti in izzive prinaša nova industrijska revolucija?
   • Kako razumeti digitalno preobrazbo? Je digitalna preobrazba bolj tehnološki, poslovni ali družbeni proces?
   • Kakšno vlogo pri digitalni preobrazbi ima država?
   • Kakšen je pravni vidik digitalne preobrazbe?
   • Kako digitalizacija vpliva na trg dela, socialno varnost ljudi, medčloveške in družbene odnose?
   • Ali je naše znanje zadostno in metode izobraževanja primerne, da bomo kos novim vlogam in nalogam?

   Predsednik Pahor je danes gostil konferenco "Slovenija 2030 - Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo"
   Foto: STA