Dr. Dragan Mihajlović


Dr. Dragan Mihajlović, vodja Odseka za kompleksne snovi, Inštitut Jožef Stefan, vodja največjega projekta s podporo Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v Sloveniji

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek

3
. posnetek