Društvo slovenskih skladateljev

Red za zasluge, vročitev 2. decembra 2015

Red za zasluge
za 70-letni prispevek k oblikovanju slovenskega glasbenega življenja in nacionalne glasbene identitete

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z redom za zasluge odlikoval Društvo slovenskih skladateljev. Odlikovanje je predsednik Pahor vročil predsedniku društva Nenadu Firštu 2. decembra 2015 na slovesnosti v Predsedniški palači.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na slovesnosti v Predsedniški palači vročil državno odlikovanje red za zasluge Društvu slovenskih skladateljev za 70-letni prispevek k oblikovanju slovenskega glasbenega življenja in nacionalne glasbene identitete. Odlikovanje je predsednik Pahor vročil predsedniku društva Nenadu Firštu.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Utemeljitev:

Društvo slovenskih skladateljev je v sedemdesetletnem obdobju s svojim prizadevanjem za promocijo slovenske glasbene ustvarjalnosti in njeno ustrezno umestitev v izobraževalne sisteme bistveno preseglo vlogo organizacije, ki skrbi za stanovske potrebe. Uvrstilo se je med ključne sooblikovalce slovenskega glasbenega življenja, kulturne politike in nacionalne glasbene identitete.
Svoje delovanje je usmerjalo predvsem na področja glasbenega založništva, varovanja avtorskih pravic, koncertne dejavnosti in promocije slovenske glasbene ustvarjalnosti. Danes šteje 130 članov, ki so organizirani v več sekcij: za sakralno glasbo, jazz in zabavno glasbo, zborovsko, didaktično in elektroakustično glasbo ter klub mladih skladateljev.
V prvem obdobju je društvo na področju založništva in posredovanja notnega gradiva delovalo povsem ljubiteljsko. Tako rekoč manufakturno je izdelovalo notne izdaje. Danes je to največja slovenska notna založniška hiša, ki dejavno vstopa v domače in tuje, tudi virtualne in digitalne prostore. Redno izdaja notne zbirke in zbirke zgoščenk, ki predstavljajo pomemben arhiv sodobne slovenske glasbe. Skrbi za predstavitve slovenskih skladateljev in njihovih del doma in jih uveljavlja na mednarodnih glasbenih sejmih, festivalih in simpozijih. Slovensko glasbeno zgodovino soustvarja tudi s koncerti: z unikatnim ciklom Koncertni atelje, z Nočjo slovenskih skladateljev in koncerti za mlade. Po uspešni organizaciji Svetovnih glasbenih dnevov 2003 mu je to nalogo Mednarodno združenje za sodobno glasbo zaupalo tudi letos.
Društvo je dolga desetletja skrbelo za zaščito avtorskih pravic in po osamosvojitvi Slovenije postalo član Mednarodne konfederacije avtorskih društev. Zdaj sodeluje v organih SAZAS. Med njegove pomembne pobude gotovo sodi tudi sodelovanje pri ustanovitvi Slovenskega glasbenoinformacijskega centra.
V uspešno delo Društva slovenskih skladateljev je vtkano veliko znanja, zanesenjaškega in ustvarjalnega dela sedanjih in preteklih rodov, nacionalnega ponosa, predvsem pa ljubezni do glasbe. Sedemdesetletnica je dobra priložnost za čestitke in iskreno zahvalo.