Predsednik republike: "Vi ste nosilna generacija prihodnosti"

Brežice, 16. 10. 2013 | sporočila za javnost

Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil slavnostne otvoritve prenovljenih prostorov Gimnazije Brežice, ki jo obiskuje nekaj manj kot 600 dijakov in je najstarejša srednja šola v Posavju. Svoje vzgojno-izobraževalno in kulturno poslanstvo izpolnjuje že od leta 1945 v prostorih preurejenega frančiškanskega samostana, ki je bil večkrat dozidan in obnovljen. Z zadnjo investicijo so se zaključila obnovitvena dela starega samostanskega dela šole in omogočila izbljšavo materialnih pogojev za delo šole z dodatnimi učilnicami, novo telovadnico, knjižnico, razdelilnico hrane ter garderobo za dijake. Šola bo tako v prihodnjih letih lahko pričela izvajati tudi program gimnazije s športnimi oddelki.

Predsednik republike, ki se je udeležil kulturnega programa ob otvoritvi, je zbrane dijake in goste tudi nagovoril ter poudaril, da je Gimnazija Brežice šola s tradicijo ter prepoznana na mnogih področjih, tako na državni kot tudi na mednarodni ravni.

Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil slavnostne otvoritve prenovljenih prostorov Gimnazije Brežice
Foto: Daniel Novakovič/STA

"Vaša šola ustvarja okolje brez nasilja, ki temelji na spoštovanju tradicije in pozitivnih vrednot. Že peto leto sistematično uvajate vzgojno – izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki v srednjih šolah, razvijate nove oblike in metode dela z namenom poglabljanja in širitve znanja. Učitelji se z inovativnimi pristopi ob manjših javnih sredstvih trudite še bolj izobraziti mlade, kar zagotovo ni lahko. Vam, kolektivu predanemu poslanstvu poučevanja in učenja, to kljub vsem okoliščinam, s katerimi ste soočeni, odlično uspeva," je dejal predsednik in dodal, da se ne moremo izogniti vprašanju ali in v kolikšni meri naj izobraževalni sistem vzgaja mlade v smislu tistih vrednot, ki so ključne za trdnost naše družbe. "Poštenost, strpnost, spoštovanje in sobivanje. To naj bo naša skupna naloga in vizija - ustvarjanje učeče se družbe, ki med učenjem pridobiva znanje in vrednote. Brežiška gimnazija k temu prispeva svoj pomemben delež," je še dodal predsednik Pahor.

Po predsednikovem mnenju je tudi okolje, v katerem mladi odraščajo zelo pomembno, saj "šola ni samo prostor za pridobivanje informacij in znanja, temveč je tudi prostor, kjer razvijamo tisto nekaj posebnega v nas". Predsednik je dijake usmeril k razmisleku o znanju, ki jim omogoča neodvisnost, "pa vednar to še ne pomeni, da boste srečni, saj ne gre samo za to, da bi čimveč znali, temveč, da izgradite svojo osebnost". "Vi ste nosilna generacija prihodnosti," je dejal predsednik Pahor ter se ob koncu zahvalil celotnemu učiteljskemu zboru, ki s predanim delom ustvarja spodbudno okolje, v katerem lahko vsak dijak razvija svoje sposobnosti, ustvarjalnost in krepi pozitivno samopodobo, kar dokazujejo tudi rezultati splošne mature - šola je imela namreč letos osem zlatih maturantov.