Igor Zorko


Igor Zorko, direktor razvojnega podjetja na področju informatike, ZZI d. o. o., Ljubljana – Črnuče
    Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo

    1. posnetek

    2. posnetek

    3. posnetek