Prijavljenih 8 kandidatov za štiri prosta mesta članov Državnotožilskega sveta

Ljubljana, 20. 10. 2017 | sporočila za javnost

Generalna sekretarka Urada predsednika Republike Slovenije Nataša Kovač je vodjem poslanskih skupin v Državnem zboru posredovala seznam prijavljenih možnih kandidatov za štiri prosta mesta članov Državnotožilskega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor.

Urad predsednika Republike Slovenije je prejel 9 predlogov (en kandidat je 18. 10. 2017 od kandidature odstopil):
- Milan Birsa
- izr. prof. dr. Anže Erbežnik
- prof. dr. Katja Filipčič
- Ljubica Kosmovski Fojkar
- doc. dr. Danijela Frangež
- mag. Jožef Kovač
- dr. Blaž Kovačič Mlinar
- Igor Lučovnik

Predsednik republike Državnemu zboru predlaga kandidate izmed prijavljenih možnih kandidatov. Na kandidatni listi mora biti predlagano število kandidatov večje od števila članov, ki se jih voli, vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se jih voli (najmanj 5 in največ 8).

Predsednik republike Borut Pahor se bo v začetku naslednjega tedna o prijavljenih kandidatih posvetoval z vodji poslanskih skupin.

Predsednik republike mora državnemu zboru predlog kandidatne liste predložiti najkasneje do 28. oktobra 2017. Volitve članov Državnotožilskega sveta bodo potekale v četrtek, 16. novembra 2017.