Predsednik KPK je predsedniku republike predstavil redno Letno poročilo o delu KPK za leto 2018

Ljubljana, 11. 6. 2019 | sporočila za javnost

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec je danes predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju predstavil redno Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2018. Ob predsedniku Štefanecu sta se predstavitve udeležila njegova namestnika dr. Igor Lamberger in mag. Uroš Novak.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je izrazil zadovoljstvo, da je senat KPK aprila 2018 z imenovanjem mag. Novaka spet postal popoln in deluje v polni sestavi. Obe področji delovanja KPK (preiskave sumov koruptivnih dejanj in preventiva) sta po besedah predsednika KPK dobili nov zagon, potekajo tudi številne aktivnosti za pripravo in sprejem kodeksov etike poslancev in državnih svetnikov, ponovno je zaživela ideja o prenovi Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji.

Predsednik Štefanec je poudaril, da je bil v letu 2018 ponovno v ospredju trend rasti števila prijav lobističnih stikov. Dodal je, da se je KPK v letu 2018 v večjem deležu ukvarjala s kompleksnejšimi prijavami, večji poudarek je namenjala obravnavi sistemskih zadev, področju javnega naročanja, korupcijskim tveganjem v zdravstvu, lobističnim stikom in predvsem preventivni dejavnosti. V pogovoru so poudarili, da je prav področje javnega naročanja eno od tistih, ki bi jim morali pri nadaljnjem boju proti korupciji v Sloveniji posvetiti več pozornosti.

Kot enega od pogojev za učinkovitejše delo komisije so člani senata ocenili nujnost čimprejšnje spremembe zakonodaje o integriteti in preprečevanju korupcije in predstavili vsebinske poudarke, s katerimi komisija sodeluje pri pripravi sprememb zakona. Ponovno so poudarili, da bi bil sprejem novega zakona po njihovem mnenju primernejša rešitev kot samo spreminjanje obstoječeh zakonskih rešitev.

Predsednik Pahor je ponovno poudaril, kako pomembno je uspešno delo komisije za stanje na področju korupcijskih tveganj v Sloveniji in za zaupanje javnosti v njeno delo. Pri tem je izrazil zadovoljstvo, da senat KPK s svojim delom izkazuje neodvisnost, ki je temeljni pogoj za učinkovit boj proti korupciji. Ob koncu se je članu senata KPK dr. Igorju Lambergerju ob izteku mandata iskreno zahvalil za njegovo veliko predanost in prispevek k delu senata KPK.

Predsednik KPK je predsedniku republike predstavil redno Letno poročilo o delu KPK za leto 2018
Foto: Daniel Novakovič/STA