Dr. Anton Bebler


Dr. Anton Bebler, politolog, diplomat, politik in profesor, Fakulteta za družbene vede

"Slovenija 2030" – Prihodnost miru in varnosti