Predsednik republike s člani Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč o doseženem napredku

Ljubljana, 10. 4. 2015 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na pogovor sprejel člane Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč pod vodstvom dr. Jožeta Dežmana. Pogovora se je udeležila tudi gospa Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je pristojno za to področje.

V odkritem pogovoru so člani komisije in predsednik republike izrazili zadovoljstvo, da je po lanskem srečanju komisije in predsednika republike prišlo do napredka glede odprtih vprašanj spremljanja, evidentiranja in urejanja grobišč. Izpostavljen je bil napredek pri urejanju vojnega grobišča Huda jama, ob tem pa so se sogovorniki dogovorili tudi o konkretnih nadaljnjih korakih za njegovo dokončno ureditev, vključno s skorajšnjim prenosom posmrtnih ostankov v krste in ureditvijo statusa kulturnega spomenika.

Gospa Bac je predstavila napredek na področju vzpostavitve celovitega informacijskega sistema in vpisovanja vojnih grobišč in se s komisijo dogovorila za sodelovanje pri njegovi dopolnitvi. Ob tem so člani komisije izpostavili problem vpisovanja v register kulturne dediščine.

Dr. Dežman je v imenu komisije izrazil enotno podporo sprejetju predlaganega Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Ob tem je komisija zaradi pomembnosti vprašanja predlagala, da bi izvajanje zakona prišlo pod okrilje Vlade Republike Slovenije, s čimer je soglašal tudi predsednik republike.