Zveza prijateljev mladine Slovenije

Srebrni red za zasluge, vročitev 6. decembra 2013

Srebrni red za zasluge
za vztrajno, 60-letno načrtno, strokovno in sistematično skrb za dobrobit otrok ter s tem za kakovostno življenje družin


Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 6. decembra 2013 udeležil dobrodelnega koncerta "60 let prijatelji – Omogočimo sanje" ob 60-letnici Zveze prijateljev mladine Maribor. Predsednik republike je ob tej priložnosti s srebrnim redom za zasluge odlikoval Zvezo prijateljev mladine Slovenije za vztrajno, 60-letno načrtno, strokovno in sistematično skrb za dobrobit otrok ter s tem za kakovostno življenje družin.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil dobrodelnega koncerta "60 let prijatelji – Omogočimo sanje" ob 60-letnici Zveze prijateljev mladine Maribor in ob tej priložnosti s srebrnim redom za zasluge odlikoval Zvezo prijateljev mladine Slovenije za vztrajno, 60-letno načrtno, strokovno in sistematično skrb za dobrobit otrok ter s tem za kakovostno življenje družin
Foto: Stanko Gruden/STA


Utemeljitev:

Ime pove vse. Zveza prijateljev mladine Slovenije. To je nevladna, prostovoljna, nepridobitna in humanitarna organizacija, ki se že 60 let posveča skrbi za dobrobit in vsestranski razvoj otrok. Med njenimi zgodnjimi pomembnimi uspehi so ustanavljanje šolskih kuhinj, razvoj predšolske vzgoje, svetovalnice za starše, otroški dispanzerji, prva otroška igrišča, standardi za dobro igračo, izobraževanje strokovnih delavcev v zdravstvu in izobraževanju, pa tudi staršev. V ta namen je razvila poseben založniški program.

Njena sistematična zavzetost za otroke je krepila njeno strokovnost. Tako je postajala tudi pobudnica in sooblikovalka zakonodaje, ki je vplivala na izboljšanje kakovosti življenja najmlajših in najšibkejših predstavnikov slovenske družbe.

Danes združuje 93 društev in zvez po vsej Sloveniji. Njeno ključno vodilo je povezovati starše, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene in druge ustanove, ki vplivajo na razvoj otrok od rojstva do zgodnje odraslosti, ter tako zoževati možnosti za družbeno izključenost otrok in družin. S svojimi programskimi usmeritvami dejavno ureja različna področja življenja otrok: od socialnih vprašanj, razvijanja otrokovih nagnjenj in sposobnosti, kakovostnega in zdravega preživljanja prostega časa, pridobivanja različnih znanj in spretnosti do varovanja otrokovih pravic. Temeljno poslanstvo zveze se v vseh letih njenega delovanja ni spreminjalo. Svojo neomajno zavezanost otrokom je dokazovala tako, da je poslanstvo uresničevala s sodobnimi, času ustreznimi programi, ki so v danem trenutku najbolje zadovoljevali razvojne potrebe otrok na različnih področjih.

Danes je ZPMS celovit mehanizem programov, projektov in dejavnosti, s katerimi se odziva na razmere, ki so mnoge družine in njihove otroke odrinile na družbeno obrobje ter ogrozile njihov dostop do dobrin, kot so kultura, šport, znanje. V teh razmerah je Zveza nenadomestljiv mehanizem, ki kot mreža učinkovito pokriva vso Slovenijo. Vanjo so ob 30 zaposlenih povezani preštevilni prostovoljci, ki svoj čas, energijo, znanje in srce posvečajo otrokom. Otroški parlamenti, Bralna značka, Tom telefon, Evropa v šoli, Mladi raziskovalci zgodovine, Botrstvo v Sloveniji, Brezplačna učna pomoč, Pikin festival, Pomežik soncu, letovanja in izleti za otroke, humanitarni programi so uveljavljeni programi ZPMS. Ob njih pa jih je še cela vrsta, prav tako imenitnih in znanih, pa tudi manj znanih, vendar nič manj pomembnih. Vsi pa govorijo o strokovnosti, tankočutnosti in zavzetosti, s katero ZPMS krepi eno najpomembnejših vrednot med Slovenci – solidarnost.