Predsednik republike na slovesnosti ob 50-letnici Pionirskega doma - Centra za kulturo mladih

Ljubljana, 6. 9. 2013 | sporočila za javnost

Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil slovesnosti ob 50-letnici delovanja Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih in se v nagovoru zahvalil vsem mentorjem, pedagogom, voditeljem ter sodelavcem za njihov prispevek k dolgoletni tradiciji izvajanja programov s kulturno-umetniškimi in jezikovno-kulturnimi vsebinami, namenjenih otrokom in mladostnikom.

»Izobraževanje postaja vse bolj proces povezovanja in analiz široko dostopnih informacij, inovativnosti in kreativnosti. Pionirski dom s svojimi izkušnjami ter z izmenjavo dobrih praks znotraj široke mreže izobraževalnih in kulturnih ustanov, s katerimi je navezal tesne delovne stike, ostaja ena vodilnih regijskih in tudi nacionalnih ustanov na svojem področju,« je v nagovoru poudaril predsednik in dodal, da je Pionirski dom odigral pomembno pionirsko delo, saj »ni pristajal na toge, rutinske pedagoške pristope, pač pa je zaupal otrokovim čutnim in intelektualnim potencialom, ki so jih razgledani pedagogi s svojimi izkušnjami in znanji podpirali, skrbno usmerjali ter prizadevno razvijali«.

»Vedeli so, da je vsak otrok željan znanja, željan tudi samopotrditve z lastnim znanjem in ustvarjanjem in da pot do znanja ni tako težka, potem ko otrok odkrije svoje področje zanimanja in je pri tem deležen ustrezne podpore in usmeritev,« je dejal predsednik Pahor in dodal, da je Pionirski dom svojim mladim obiskovalcem ponujal cel spekter področij, s katerimi so se lahko seznanjali, vstopali v ustvarjalne in miselne procese, se preizkušali in ostrili svoje kriterije in prioritete.

Tovrstni pedagoški pristop po predsednikovih besedah ne terja le angažiranega, predanega dela z mladimi, pač pa tudi sistematično spremljanje novih strokovnih dognanj in nenehno izpopolnjevanje učnih praks.

Predsednik republike na slovesnosti ob 50-letnici Pionirskega doma - Centra za kulturo mladih
Foto: Nebojša Tejić/STA

»Široka obzorja, integriteta posameznika, kultura in omika, povezanost in solidarnost ljudi, so vrednote, ki imajo visoko veljavo v vsaki uspešni družbi, je dejal predsednik Pahor. »Pionirski dom jim ostaja zavezan tudi danes, v novih in drugačnih družbenih razmerah. V konkurenčnem okolju nadaljuje svoje delo kot javna ustanova, prepričan, da si mora ambiciozna sodobna slovenska družba kot skupnost prizadevati, da bi kultura in njena dinamična ustvarjalnost ostali dostopni vsakomur, ne glede na njegov družbeni status. Zato ker je izguba kreativnega potenciala vsakega posameznega mladega človeka z obrobja družbe nedopustna izguba za družbo 21. stoletja,« je še dejal predsednik Pahor in dodal, da smo v času od ustanovitve Pionirskega doma do danes Slovenci skupaj s celotnim človeštvom prehodili skokovito pot tehnološkega razvoja, ki spreminja tudi vlogo in podobo sodobne šole.

Predsednik je celotni skupnosti Pionirskega doma zaželel, da bi svoje poslanstvo uresničevala enako uspešno tudi v prihodnjih petdesetih letih, saj »z odpiranjem poti do znanj in spoznanj za prihodnost Pionirski dom ne ustvarja le dobrih priložnosti za mlade generacije, pač pa tudi za povezanost slovenske družbe v znanju, timskem in osredotočenem delu ter stabilnost njenih vrednotnih temeljev«.