Živa Gruden

Medalja za zasluge, vročitev 12. decembra 2016

Medalja za zasluge
za izjemen prispevek k utrjevanju temeljev slovenske jezikovne in kulturne identitete v slovenski Benečiji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Živi Gruden vročil odlikovanje medaljo za zasluge 12. decembra 2016 na slovesnosti v Predsedniški palači.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je vročil medaljo za zasluge Živi Gruden
Foto: STA

Utemeljitev:

Živa Gruden je eden najvidnejših nosilnih stebrov slovenstva v Videmski pokrajini. Že od študentskih let preučuje etnografsko gradivo o Benečiji ter deluje v pomembnih manjšinskih ustanovah, ljubiteljski kulturi in organizacijah civilne družbe. Današnja živost slovenskega jezika v Benečiji je v veliki meri rezultat tudi njenega predanega petintridesetletnega dela. Izkazala se je s svojim pedagoškim, raziskovalnim, publicističnim, lektorskim in prevajalskim delom ter dosegla izjemne uspehe na področju izobraževanja, jezikovnega usposabljanja ter načrtovanja jezikovne, kulturne in socialne rasti slovenske narodne skupnosti.

Njeno ime je tesno povezano z Dvojezičnim šolskim središčem v Špetru, ki ga je uspešno vodila od zamisli in ustanovitve pa do leta 2014, ko se je upokojila. Leta 1984 je bilo ob odprtju Dvojezičnega šolskega središča v vrtec vpisanih le pet malčkov, danes pa v Središču delujejo vrtec ter osnovna in srednja šola. Dve leti po odprtju vrtca so začeli pouk v osnovni šoli, vsako leto z novim, višjim razredom. Sčasoma, ko se je šola številčno utrdila, je dobila tudi uradno priznanje in lahko sama izdaja spričevala. S sprejetjem zaščitnega zakona leta 2001 je osnovna šola postala del državne mreže, leta 2007 pa so začeli tudi pouk v srednji dvojezični šoli.

Vodenje edine šole v Videmski pokrajini, kjer poučujejo slovensko, za Živo Gruden ni bil le poklic, temveč poslanstvo. Uspešno je premagovala organizacijske, prostorske, pravne in finančne težave. Bila je nezamenljiv steber v zahtevnem postopku priznavanja šole od ilegalne zasebne do redne šole. Uspeh, ki ga je dosegla šola, je dal Slovencem v Videmski pokrajini novo samozavest ter hkrati ustvaril trdne temelje za uveljavljanje slovenske kulturne in nacionalne identitete v prostoru, kjer se otroci že v šoli naučijo sprejemati različnost in spoštovati drugačnost.

Z Dvojezičnim šolskim središčem so otroci iz Benečije prvič dobili možnost za slovensko izobraževanje. To je zgodovinski dosežek, za katerega Slovenci dolgujemo iskreno zahvalo globoko spoštovani in priljubljeni Živi Gruden.