Dušan Bušen


Dušan Bušen, direktor Slovenskega avtomobilskega grozda GIZ ACS
    Pametna specializacija za tehnološki preboj