SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Na poziv predsednika republike za zbiranje kandidatur za predsednika KPK se je odzvalo 8 kandidatov in 1 kandidatka

Ljubljana, 13. 12. 2019 | sporočila za javnost

Danes, 13. decembra 2019, ob 16. uri se je iztekel rok za oddajo kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Na poziv predsednika republike za zbiranje kandidatur se je odzvalo osem (8) kandidatov in ena (1) kandidatka (po abecedi):

1. Tina Brecelj, svetovalka predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
2. Primož Bučan, načelnik UE Ribnica
3. Rajko Gerič, novinar
4. Jožef Majer, upokojenec
5. mag. Rajko Marković, strokovni vodja Avto šola Lisjak Iztok Kržišnik s.p. Ljubljana
6. mag. Uroš Novak, namestnik predsednika KPK
7. dr. Janez Pogorelec, višji sekretar, Služba Vlade za zakonodajo in predavatelj na Upravni akademiji
8. Boris Štefanec, predsednik KPK
9. dr. Robert Šumi, vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji in docent na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani, Univerza v Mariboru

V skladu z zakonom bo generalna sekretarka urada predsednika najpozneje v 7 dneh sklicala 1. sejo izbirne komisije, ki bo nadaljevala postopek. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da v izbirni komisiji sodeluje pet članic in članov, predstavnikov vseh treh vej oblasti in civilne družbe. Članice in člani tokratne izbirne komisije so: 1. Državni zbor RS: Ivan Hršak, 2. Vlada RS: dr. Saša Zagorc, 3. Sodni svet RS: dr. Saša Prelič, 4. Uradniški svet RS: dr. Janez Stare in 5. CNVOS: dr. Erik Brecelj.

Na 1. seji bodo člani in članice izbirne komisije izbrali predsedujočega izbirne komisije, njihova naloga pa bo, da v skladu z zakonom v roku 30 dni preverijo izpolnjevanje pogojev ter primernost prijavljenih kandidatov za opravljanje nalog predsednika KPK. Po koncu svojega dela bo izbirna komisija, ki deluje samostojno in neodvisno, predsedniku republike predala poročilo s seznamom kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in so primerni za imenovanje. Predsednik republike Borut Pahor v času dela izbirne komisije v postopku ne sodeluje.

V skladu z zakonom predsednik republike imenuje predsednika KPK v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov s strani izbirne komisije. Izbira lahko zgolj s predloženega seznama. Predsednik republike lahko postopek javnega poziva za zbiranje kandidatur tudi ponovi.
Ob začetku tokratnega postopka za imenovanje predsednika Komisije za preprečevanje korupcije je predsednik republike izrazil željo, da bi imel možnost na omenjeno funkcijo predlagati osebo, ki lahko s svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodi KPK. Tej želji bo sledil tudi v nadaljevanju.