Srečko Ocvirk


Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije