Phillip Ruddock

Red za zasluge, vročitev 21. junija 2013

Red za zasluge
za prispevek pri podpori avstralskega parlamenta slovenskemu narodu v njegovem prizadevanju za mednarodno priznanje samostojne slovenske države


Utemeljitev:

Član avstralskega parlamenta in nekdanji minister za priseljevanje in večkulturnost Phillip Ruddock je v letih 1991 in 1992 kot opozicijski član parlamenta pomembno vplival na svojo stranko in s tem na avstralski parlament, da je podprl slovensko prizadevanje za neodvisnost, tako pa je Avstraliji olajšal sprejemanje odločitve, da 16. januarja 1992 mednarodno prizna Republiko Slovenijo. V svoji politični odprtosti in širini je Phillip Ruddock prisluhnil utemeljitvam, ki so mu jih predstavili politični sogovorniki iz Slovenije. V zahtevnih časih slovenskega prizadevanja za mednarodno priznanje se je Phillip Ruddock med drugimi srečal s takratnim vodjo koalicije DEMOS dr. Jožetom Pučnikom, s takratnim slovenskim obrambnim ministrom Janezom Janšo in Dragutinom Matejem. S svojo držo je Phillip Ruddock omogočil Sloveniji mednarodno uveljavitev in uspešno pot v mednarodne povezave demokratičnih držav.