Prof. dr. Ernest Petrič


Dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije
    "Slovenija 2030" - Evropska razsežnost slovenske prihodnosti.


      1. posnetek

      2. posnetek